Pages

LOGO YAYASAN


LOGO YAYASAN Yayasan Sofa Negeri Sembilan lidak lagi menggunakan logo yang lama. Pengishtiharan penggunaan Logo Baru Yayaysan Sofa Negeri Sembilan atas apa-apa kegunaan dan keperluan. Sesuai keterangan Mr. Imam Kurnain dan Mr. Gundanu [Yogyakarta - 6 Oktober 2013], lambang/logo Indonesia Aikikai sepenuhnya mencontoh kepada International Aikido Federation [IAF] di Jepang. Logo Indonesia Aikikai, bukanlah hasil ...

LOGO YAYASAN LIMA ANAK SEHAT // Yayasan Peduli Balita Indonesia. Opening. Logo Sketch. Logo Structure. Logogram Colour Options. Logogram ... Almost Final Logo. Final Logo Colour. Final Logo Black & White. Typefaces and colours ... Jenis : Logo Yayasan yang bergerak di bidang sosial. Format File : cdr. Makna Logo: - Enam lingkaran yang bersatu melambangkan perbedaan yang ada di Indonesia yaitu : suku, bahasa, agama, ekonomi, usia, letak ...

1 comments:

Handayani Tutwuri said...

logo yayasan kpim

Post a Comment